zaterdag 27 maart 2010

GL, D'66 en VVD enige serieuze keuzes

Deze had ik een tijd geleden of mijn facebook geplaatst, maar die kan alleen gelezen worden door mensen die ook een facebook account hebben, daarom nogmaals hier:

Het wordt rumoerig in Nederland. We staan aan de vooravond van een hele harde campagne, althans dat wordt door sommigen beweerd. Of de verkiezingsstrijd inderdaad heel smerig wordt valt te bezien. Wat ik wel verwacht is een lastige formatie periode. De politieke versplintering is compleet (zoals te zien is bij de verschillende peilingen), ook de ruzie tussen PvdA en CDA, twee centrum partijen, maakt de zaak er niet makkelijker op.

Als we kijken naar de buitenbeentjes PVV en SP, dan lijken deze twee partijen te ver van het spectrum verwijderd om als serieuze regeringskandidaat te worden gezien. Dan is er het eerder genoemde probleem met het CDA en de PvdA, deze partijen sluiten elkaar misschien niet volledig uit, maar erg geloofwaardig zal hun samenwerking zeker niet zijn.

Dan blijven er nog over als centrum partijen van redelijk formaat, GL, D’66 en VVD. Of deze drie liberale partijen met elkaar kunnen gaan regeren is nog niet helemaal duidelijk. Maar in het huidige politieke klimaat zullen ze wellicht wel moeten.

In de politiek is het zaak, om de verschillende bevolkingsgroep en verschillende standpunten en levensvisies bij elkaar te brengen. We leven in een land met meer dan 16 miljoen mensen. Om samen te kunnen leven, hebben we een politiek democratisch stelsel gecreëerd. De bedoeling van dit stelsel is om de samenwerking te organiseren. Het is nogal onmogelijk om op periodieke basis met meer dan 16 miljoen mensen te gaan vergaderen. Men kan twee verschillende politieke strategieën onderscheiden. De strategie, waarbij een politieke partij niet alleen de belangen van zijn eigen achterban worden behartigd, maar ook gekeken wordt naar de belangen van anderen of een strategie, waarbij een partij heel erg zijn eigen standpunten benadrukt en andere politieke stromingen vooral beschouwt als tegenstanders en ze dus ook als zodanig behandelt. Zo zou iemand die politiek bedrijft op de laatst genoemde methode, bijvoorbeeld een communist, ervoor kunnen kiezen om te schreeuwen of stenen te gooien naar iedereen die die tegenkomt, die in een net iets te dure auto rijdt. Die persoon kan wellicht overtuigd zijn van zijn eigen morele gelijk, een erg leefbare samenleving krijg je er niet van.

Het lijkt mij in het belang van Nederland dat we na de verkiezingen van 9 juni een werkbare coalitie krijgen. Daarvoor is het mijns inziens noodzakelijk, dat GL, D’66 en/of VVD groot worden. Als de PvdA, CDA, SP en PVV te groot worden zal het schier onmogelijk worden een coalitie te vormen.

Uiteraard zijn er wel degelijk coalities mogelijk met PvdA of het CDA, zoals een CDA, VVD, D’66 eventueel met (of met gedoogsteun van) Groen Links kabinet. Of een kabinet met PvdA, D’66, VVD en GL (Paars plus). Maar om een meerderheid te krijgen hebben deze kabinetten een grote VVD, GL en D’66 nodig. Dit geldt ook voor andere mogelijke coalities, waarbij het CDA en de PvdA niet allebei in zitten. Zeker een grote SP en PVV lijken een goed recept voor een onwerkbare situatie, omdat zoals gezegd, dat deze partijen ver buiten het spectrum staan. Een samenwerking met een van deze partijen lijkt niet reëel. Eventueel is de Christen Unie nog een optie om deel te nemen. Maar erg aannemelijk is het niet, dat ze een grote partij zullen worden. Een ieder die een regeerbaar Nederland wil, weet dus wat hem/haar te doen staat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten