zaterdag 27 maart 2010

Job Cohen heeft geen visie, nou en?

Job Cohen is de nieuwe man bij de PvdA, waarbij het begrip nieuw natuurlijk ook maar betrekkelijk is. Hij moet het gaan maken. In de rechtse media begint het gemor al en komt er kritiek. Job is niet doortastend, hij is soft, in Amsterdam gaat het helemaal niet zo goed ; de criminaliteit is niet gedaald, de Noord-Zuid lijn, drie belangrijke musea zijn dicht of half dicht vanwege verbouwingen, die volledig uit de planning zijn gelopen. En zou zijn er nog vast wel meer dingen, die genoemd worden, maar ik wil er een uitlichten en dat is de kritiek op Cohen, dat hij te weinig of zelfs geen visie heeft.

Ten eerste kan je je afvragen of dat inderdaad het geval is, het is lastig om in iemands hoofd te kijken en dat hij geen visie presenteert in een boek, opinie stuk of lezing wil nog niet zeggen dat iemand inderdaad geen visie heeft. Nu ga ik er ook vanuit dat Job Cohen niet een groot onafhankelijk denker is, à la Frits Bolkestein, Pim Fortuyn of Bram Peper. Maar dat wil mijns inziens niet zeggen, dat hij daarom ongeschikt is als premiers kandidaat. Sterker nog, ik denk dat in de huidige tijd, dat juist een sterk punt is en niet een zwakte of tekortkoming. Het huidige politieke landschap is verdeeld en versnipperd. In dit landschap is het een enorme uitdaging om een coalitie te vormen. Dat gaat er zeker niet makkelijker op worden, wanneer elke politieke partij een lijsttrekker heeft, die een duidelijke visie heeft over hoe Nederland geregeerd dient te worden.

Deze visies zijn uiteraard nooit allemaal gelijk en dat maakt het lastiger tijdens een kabinetsformatie. Dat maakt een politicus, die niet een sterke visie heeft op de samenleving, alleen maar gewenst. Mensen die op Job Cohen stemmen, stemmen op degelijkheid, iemand die boven de partijen kan staan en iemand die zeker vergeleken met zijn voorganger niet een enorm ego heeft, dat ook nog gevoed moet worden. Dat zal het er alleen maar makkelijker op maken om een regering te vormen en er één te krijgen, die ook daadwerkelijk samen kan regeren. Laat GL, D’66 en VVD lekker samen het verkiezingsprogramma uitvechten en schrijven en dan kan meester Job leiding geven aan dat bonte gezelschap.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten