donderdag 28 november 2013

VVD niet meer mijn partij

Ik heb mijn lidmaatschap voor de VVD opgezegd. Hieronder volgt de opzegbrief:

Tot mijn grote spijt moet ik u mededelen dat ik mijn lidmaatschap opzeg.

De reden hiervoor zit hem in een aantal zaken. Ik ben liberaal in hart en nieren. En tot recent heb ik mij daarom erg thuis gevoeld bij de VVD. Dit thuis voelen is de laatste tijd steeds minder geworden. Een van de standpunten waar ik bij de VVD veel moeite heb is het drugsbeleid. Ik kan er gewoon niet bij, dat een partij die zichzelf liberaal noemt en de V van Vrijheid in haar naam draagt, er voorstander van is drugs te verbieden.

Uiteindelijk komt het er op neer dat de overheid werkende burgers geld afpakt, dat geld vervolgens gebruikt om mensen af te luisteren, helikopters door het land te laten vliegen, om daarna bij mensen in huis te breken omdat daar bijvoorbeeld een paar wietplantjes te veel staan. De overheid doet dit zogenaamd allemaal om burgers tegen zichzelf in bescherming te nemen. En al dit heeft maar één aantoonbaar effect, dat criminele organisaties door het verbod op drugs bakken met geld kunnen verdienen.
De VVD lijkt onder Ivo Opstelten, Fred Teeven en Onno Hoes steeds harder te willen optreden tegen drugs. En voert een steeds minder liberale koers op dit vlak.

In algemene zin ben ik niet alleen liberaal op economisch vlak, maar ben ik ook voor persoonlijke vrijheid. Ik word bijvoorbeeld niet vrolijk van zaken als minimumstraffen, preventief fouilleren, enz. Maar ik heb hier altijd mee leren leven, omdat daar een goede economische paragraaf tegenover stond. Daarnaast heeft de VVD ook standpunten waar ze wel op komt voor persoonlijke vrijheid, zoals het homohuwelijk, de euthanasiewet, legalisatie van prostitutie.

De laatste tijd is niet makkelijk als liberale VVD’er, omdat zowel naar de PVV als naar de PvdA er veel concessies zijn gedaan op het economisch vlak. Daar komt dan bij dat de VVD zelf vooral haar conservatieve punten naar voren schuift bij onderhandelingen.

Gisteren kwam de druppel die de emmer deed overlopen. Alhoewel het eerder aanvoelde als een plens water.  Dit betrof  het standpunt dat door Joost Taverne naar buiten is gebracht. De VVD wil rechters de mogelijkheid afnemen om wetten te toetsen aan internationale verdragen. Dit heeft tot gevolg dat er waarschijnlijk geen enkel land ooit meer met Nederland een verdrag zal willen afsluiten. En Nederland zal per direct uit de EU, VN en de NAVO worden gezet. Omdat de VVD een disclaimer wil plaatsen onder elk verdrag dat het NL parlement ondertekent (ratificeert). De disclaimer luidt: “Het Nederlandse parlement behoudt zicht ten alle tijden het recht voor, om elk afspraak die in dit akkoord is gemaakt, naast zich neer te leggen.” Deze disclaimer wordt met terugwerkende kracht van toepassing op alle internationale verdragen die zijn geratificeerd.

Maar dat is zeker nog niet alles. In Nederland hebben we geen constitutionele toetsing. Dit vind ik een ernstig gebrek. Een grondwet heeft mijns inziens als belangrijkste taak, om mensen te beschermen tegen hun overheid. En in een democratische overheid betekent dat dat minderheden beschermt worden tegen meerderheden. En dit is voor een liberaal essentieel. De kleinste minderheid is namelijk het individu. Dit individu en zijn vrijheid wordt beschermd door de grondwet. Althans in een land waar een rechter ook daadwerkelijk kan toetsen aan de constitutie.

In Nederland wordt dit gebrek opgevangen, door bijv. het Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM). Dit verdrag zorgt er o.a. voor dat als het Nederlandse parlement een wet aanneemt die discriminerend is, een rechter deze niet kan uit te voeren omdat de wet in strijd is met het EVRM. Als de heer Taverne zijn zin krijgt, is dit niet meer het geval. Het parlement heeft dan de absolute macht in ons land. De democratische rechtstaat wordt dan een democratische meerderheidsdictatuur. Dit is iets waar ik niet mee kan leven.

Ik wens de VVD verder veel succes toe met het terugvinden van haar liberale waarden. Ik zal hier helaas geen deel van uitmaken. De VVD heb ik altijd ervaren als een prettige partij met hele fijne mensen, die met veel passie zich inzetten voor een beter Nederland. Ook heb ik vaak het idee, dat de VVD leden gemiddeld een stuk liberaler zijn dan veel VVD kiezers en de VVD top. Na vandaag zal er een liberaal lid minder zijn.


3 opmerkingen:

 1. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Beste meneer Ebbinge,

  u vindt kennelijk nú pas, nu Taverne namens de VVD openlijk zegt de fundamenten van de democratische rechtsstaat te willen slopen, dat de VVD uw partij niet meer kan zijn, terwijl er al langere tijd beleid wordt gevoerd door uw partij, samen met regeringspartner PvdA, wat nota bene diezelfde democratische rechtsstaat ernstig perverteert, wat de samenleving degenereert, en wat de vrijheden en het fysieke en mentale welzijn van talloze mensen sloopt, en afgezien van Taverne's voorstel, is er dus al veel langer sprake een aanval op de democratische rechtsstaat, zoals ook recentelijk weer met de níeuwste oorlogsverklaring aan de bevolking, de participatiewet, die de sociaal-economische apartheid, die met name dankzij úw partij al ernstig escaleerde en escaleert, nóg verder zal doen escaleren, met in 2014 maar liefst 1,44 miljoen arme Nederlanders. En dat vond, vindt u allemaal nog wél liberaal, legitiem, grondwettig en humanitair acceptabel? Dat vind ik dan volkomen onbegrijpelijk. Daarom mijn felicitaties voor uw verstandige keuze om de VVD te verlaten, maar tegelijkertijd hierbij ook mijn kritiek dat u niet veel eerder tot uw keuze bent gekomen. Pas wanneer u Atlas Shrugged samen met uw VVD-lidmaatschap in de kachel gooit, heeft u ten volle mijn sympathie en respect, want dan heeft u pas écht begrepen wat er in dit land op het spel staat. Maar daar heb ik niets over te zeggen, want welke keuze u maakt, is en blijft uiteraard uitsluitend aan u.

  Veel wijsheid toegewenst, en veel geluk, meneer Ebbinge.

  Vriendelijke groet,
  Jan-Peter Scheffer,
  dichter en SP-lid

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen